Kontakt

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
ul. Floriana 7
40-286 Katowice
tel. +48 (32) 353 84 25

NSZZ „Solidarność” pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
ul. Mikołowska 72 a
40-065 Katowice
tel. 48 (32) 207 51 34

Ewa Wilczek
ewareh@poczta.onet.pl
Budynek b, p. 9
tel. 32 207 53 03