Aktualności

25.05.2019

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z pismem KZ NSZZ Solidarność AWF Katowice skierowanym do J.M. Rektora AWF Katowice w sprawie podwyżek z rezerwy celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 roku.

Pismo w sprawie podwyżek

——-

25.05.2019

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z pismem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.05.2019 roku do Rektorów Wyższych Uczelni odnośnie aktualnych spraw dotyczących pracowników uczelni wyższych.

Pismo do Rektorów Uczelni Wyższych

——-

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność AWF Katowice zaprasza wszystkich członków na zebranie dotyczące aktualnych spraw związkowych i pracowniczych, które odbędzie się dnia 05.07.2019 o godz. 16.30. Planowane miejsce spotkania: sala 28 w budynku biblioteki

12.01.2018

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z naszymi zastrzeżeniami skierowanymi do JM Rektora w sprawie terminarza wypłat wynagrodzeń w 2018 r zarówno dla nauczycieli akademickich jak i pracowników administracji.

KZ NSZZ Solidarność AWF Katowice

pismo ws terminarza

——-

4.07.2017

Szanowni Państwo,
Komisja Zakładowa przedstawia do zapoznania się treść protokołów z posiedzeń Komisji Socjalnej AWF w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok. Negocjacje związków z pracodawcą trwały dwa dni.
NSZZ Solidarność i ZNP wspólnie wynegocjowały dla pracowników odpis na ZFŚŚ w wysokości 6.5 % planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013r, pomimo silnych nacisków władz Uczelni na zmniejszenie tego odpisu.

Protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej ZFŚŚ 30.05.2017

Protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej ZFŚŚ 31.05.2017

——-

6.04.2017

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z opinią KZ w sprawie zmian w statucie AWF Katowice.

opinia KZ

——-

21.12.2016

Najserdeczniejsze życzenia wesołych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,
wielu miłych chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół,

a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku,

składa

KZ NSZZ Solidarność AWF Katowice

zyczenia

——-

12.12.2016

Szanowni Państwo,

Przypominamy wszystkim członkom NSZZ Solidarność AWF Katowice o wypłacie świadczenia świątecznego. Świadczenie może być wypłacone tylko na pisemny wniosek członka związku do końca grudnia, a wnioski muszą być złożone najpóźniej dnia 20 grudnia br. Szczegółowe informacje zostały przesłane drogą elektroniczną na Państwa  maile służbowe.
KZ NSZZ „Solidarność” AWF Katowice

——-

14.06.2016

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z uwagami KZ NSZZ Solidarność AWF Katowice do projektu zmian w Statucie dotyczących oceny okresowej nauczycieli akademickich. Nowe zasady zawarte w statucie AWF Katowice zatwierdzonym w maju będą obowiązywać od przyszłego roku.

Opinia KZ NSZZ Solidarność z 20 kwietnia 2016

Opinia KZ NSZZ Solidarność z 17 maja 2016

——-

11.06.2016

Komunikat!

http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/sad_przywrocil_zwiazkowcow_z_awf_do_pracy.html

——-

18.05.2016

Uwaga Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność AWF Katowice!!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Zakładowa nie zwołuje żadnego zebrania członków związku. Informujemy, że kol. Helena Stokłosa ani żadna inna osoba nie posiada upoważnienia do występowania w  imieniu Komisji Zakładowej w sprawie zwoływania i organizowania  zebrań członków związku.  Uzurpowanie posiadania takich kompetencji przez członka związku jest nieuprawnione i stanowi naruszenie Statutu NSZZ Solidarność.

Jakiekolwiek zebrania  zwoływane  samowolnie przez członków Związku  nieupoważnionych  do tego formalnie  decyzją Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność AWF Katowice, nie stanowią zebrań władzy stanowiącej Zakładowej Organizacji Związkowej w rozumieniu Statutu NSZZ Solidarność i mogą stanowić jedynie spotkania towarzyskie.

Przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność AWF Katowice

Dorota Olex-Zarychta

——-

Serdeczne życzenia pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

                                       składa

              KZ NSZZ Solidarność AWF Katowice

zyczenia

——-

Sprawozdania ze spotkania z JM Rektorem w dniu 26.06.2015

Sprawozdanie z dnia 26.06.2015.pdf

——-

Informacje Pracodawcy na temat wynagrodzeń w AWF Katowice

Pismo z dnia 17.06.2015.pdf
Załącznik.pdf

——-

Komunikat ze spotkania w dniu 18.06.2015 oraz informacja w sprawie podwyżek dla wszystkich pracowników Uczelni

Komunikat ze spotkania 18.06.2015.pdf
Stanowisko KZ NSZZ S w sprawie podwyżek.pdf

——-

Pismo NSZZ „Solidarność” skierowane do J.M. Rektora z dnia 15.06.2015r
Pismo do JM Rektora.pdf

——-

Sprawozdanie ze spotkania w dniu 09.06.2015 w sprawie podwyżek z dotacji MNISW dla pracowników uczelni

Sprawozdanie.pdf
Załącznik nr 1.pdf
Załącznik nr 2.pdf

——-

Pismo J.M. Rektora w sprawie zwiększenia wynagrodzeń w 2015 roku

Pismo JM Rektora.pdf
Pismo MNiSW.pdf

——-

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 25.05.2015 Przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność AWF Katowice dr Dorota Olex-Zarychta otrzymała telefoniczną informację z Rektoratu, że spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie podwyżek dla pracowników Uczelni z dotacji MNiSW jest planowane na przyszły lub następny tydzień.
O szczegółowym terminie spotkania powiadomimy Państwa niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia od J.M. Rektora.

KZ NSZZ Solidarność AWF Katowice

——-

Sprawozdanie
ze spotkania w MNiSzW w dniu 21 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału środków na realizację trzeciego etapu poprawy wynagrodzeń

Sprawozdanie ze spotkania.pdf

——-

Pismo NSZZ „Solidarność” skierowane do J.M. Rektora w sprawie podwyżek z dnia 11.05.2015r

Pismo do JM Rektora.pdf

——-

Stanowisko Zarządu Regionu NSZZ Solidarność z dnia 13.01.2015

Stanowisko ZR NSZZ Solidarność.pdf

——-

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z opinią prawną dotyczącą efektu przechodzącego podwyżek z 2013 roku.

Bardzo prosimy o zgłaszanie sugestii i propozycji dalszego działania Związku w tej sprawie

Opinia prawna.pdf

——-

Uzupełnienie odpowiedzi J.M. Rektora na pismo z MNiSW z dnia 4.12.2014

Uzupełnienie odpowiedzi JM Rektora.pdf

——-

Najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku,
a także wielu miłych chwil
spędzonych w gronie rodziny

składa

KZ NSZZ „Solidarność” AWF Katowice


zyczenia
——-

Odpowiedź J.M. Rektora na pismo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4.12.2014

Odpowiedź JM Rektora.pdf

——-

Pismo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesłane do AWF Katowice w dniu 4.12.2014

Pismo MNiSW.pdf

——-

Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zapytanie poselskie w sprawie outsourcingu zajęć dydaktycznych na przykładzie AWF Katowice

Odpowiedż MNiSW.pdf

——-

Informacja KZ NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyżek w AWF Katowice z dn. 19.11.2014r

KZ NSZZ Solidarność oczekuje w dalszym ciągu na przedstawienie na piśmie stanowiska J.M. Rektora w kwestii efektu przechodzącego podwyżek z 2013 i 2014 roku. Prosiliśmy o te informacje pismami z dnia 3.11.2014 oraz 12.11.2014. Dopiero po otrzymaniu tych informacji KZ NSZZ Solidarność będzie mogła przystąpić do rozmów z pracodawcą, gdyż bez znajomości stanowiska pracodawcy i jego argumentacji, nie będzie możliwe rzetelne i merytoryczne przygotowanie się do rozmów w sprawie podwyżek dla pracowników.

——-

Pismo NSZZ „Solidarność” skierowane do J.M. Rektora z dnia 12.11.2014r

Pismo do JM Rektora.pdf

——-

Odpowiedż J.M. Rektora na pismo z dnia 3.11.2014r

Odpoiedż JM Rektora.pdf

——-

Pismo NSZZ „Solidarność” skierowane do J.M. Rektora w sprawie podwyżek z dnia 3.11.2014r

Pismo do JM Rektora.pdf

——-

Informacja prasowa o podwyżkach w AWF Katowice: Gazeta Prawna nr 187, 2014

Gazeta Prawna nr 187.pdf

——-

KOMUNIKAT WSTĘPNY

Ze spotkania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego aktualnych problemów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, które odbyło się w dniu 03.10.2014 w Warszawie.

Komunikat 03.10.2014.pdf

——-

Informacja 01.10.2014

W dniu 30.09.2014r Rektor AWF Katowice, w ocenie związku bezprawnie, bo naruszając przepisy Ustawy o Związkach Zawodowych (art.32 paragraf 1) zwolnił z pracy 3 osoby objęte ochroną szczególną, w tym 2 członków Zarządu NSZZ „Solidarność” przy AWF Katowice oraz członka Komisji Rewizyjnej.

Wszystkie osoby złożyły pozwy do Sądu Pracy. Odwołania od wypowiedzeń stosunku pracy przeciwko AWF Katowice do Sądu Pracy złożyło również 3 członków Solidarności będących nauczycielami akademickimi w różnych jednostkach uczelni.
Wszystkie osoby otrzymały pomoc prawników z kancelarii obsługującej Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”, którzy reprezentują ponadto zwolnionych z pracy nauczycieli w Sądzie Pracy. Pomoc prawna dla członków naszego związku zawodowego jest bezpłatna i nieograniczona w czasie. Członkowie związku nie ponoszą jakichkolwiek kosztów konsultacji prawnych, sporządzania pism czy zastępstwa procesowego.

Pierwszy proces rozpoczyna się już wkrótce: 29.10.2014r.

KZ NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest przeciwko łamaniu praw pracowniczych przez władze AWF Katowice.

Informujemy również , że Rektor AWF Katowice wypowiedział umowy o pracę 16 nauczycielom akademickim z dniem 30.09.2014r. Co najmniej 10 pracowników złożyło pozwy do Sądu Pracy.

——-

Komunikat z posiedzenia Stałej Podkomisji Sejmowej Ekonomiki Edukacji i Nauki która odbyła się w Warszawie, w dniu 25.09.2014 z udziałem przedstawicieli KZ NSZZ S AWF Katowice.

Komunikat.pdf

——-

Pismo NSZZ „Solidarność” skierowane do J.M. Rektora w sprawie wyznaczenia terminu spotkania celem omówienia efektu przechodzącego podwyżek za 2013r, wraz z odpowiedzią J.M. Rektora.

Pismo do JM Rektora.pdf

——-

Informacja w sprawie podwyżek płac

Szanowni Państwo

W dniu 09.07.2014r odbyło się spotkanie władz uczelni ze związkami zawodowymi  NSZZ „Solidarność” oraz ZNP  działającymi w uczelni, w sprawie omówienia  kwestii podwyżek dla pracowników uczelni.  W wyniku spotkania  uzgodniono, co następuje:

a)      Podwyżka wynagrodzenia  z dotacji na rok 2014 zostanie rozdzielona  w następujący sposób:

252,00zł brutto na osobę dla nauczycieli akademickich  zatrudnionych w AWF Katowice na dzień 1 stycznia 2014r w podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wynegocjowano obligatoryjną wypłatę ww. kwoty każdemu uprawnionemu pracownikowi, nie przewidziano części uznaniowej podwyżki.

192,00 zł brutto na osobę dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na dzień 1 stycznia 2014r w AWF Katowice. Wynegocjowano obligatoryjną wypłatę ww. kwoty każdemu uprawnionemu pracownikowi, nie przewidziano części uznaniowej podwyżki.

Podwyżka wynagrodzeń w ramach II etapu wzrostu wynagrodzeń będzie obejmowała  na razie okres od 01.01.2014r do 31.12.2014r, a JM Rektor zadeklarował realizację wypłaty podwyżek w trybie natychmiastowym, z wyrównaniem od 01.01.2014.

b)      Efekt przechodzący podwyżek wynagrodzenia, w tym  za rok 2013:

Nie podjęto żadnych wiążących uzgodnień w tej kwestii. Na prośbę J.M. Rektora przesunięto negocjacje w tej sprawie na wrzesień 2014r.  J.M. Rektor wyraził zdecydowaną wolę włączenia kwot podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Ustalenie tego, jaki procent podwyżek wypłacanych pracownikom zostanie zapewniony jako efekt przechodzący do wynagrodzenia na stałe będzie dokonane po ustaleniu sytuacji finansowej uczelni po zakończeniu rekrutacji. J.M Rektor zadeklarował przekazanie pracownikom uczelni oficjalnej informacji w tej kwestii w formie listu otwartego oraz  zadeklarował spotkanie z pracownikami dotyczące omówienia szczegółów efektu przechodzącego podwyżek – pod koniec września bieżącego roku

——-

Odpowiedź JM Rektora w sprawie podwyżek przekazana NSZZ „Solidarność”.

Odpowiedź JM Rektora.pdf

——-

Pismo NSZZ „Solidarność” do Pani Prorektor dr hab. Krystyny Górnej-Łukasik w sprawie uczestniczenia przedstawicieli związków w posiedzeniach komisji ds. oceny nauczycieli akademickich. W tym roku przedstawicielowi związku NSZZ „Solidarność” zabroniono uczestniczenia w tych posiedzeniach.

Pismo NSZZ „Solidarność” do Pani Prorektor dr hab. Krystyny Górnej-Łukasik.pdf

——-

Pismo związku Solidarność w sprawie odmowy udziału przedstawiciela NSZZ Solidarność w posiedzeniach Komisji Oceniającej przez Prorektora ds Dydaktyki i Studentów dr hab. Krystynę Górną-Łukasik prof. nadzw. AWF

Pismo w sprawie odmowy udziału w posiedzeniach Komisji Oceniającej.pdf

——-

Stanowisko zawierające odmowę udziału przedstawicieli związku w obradach Uczelnianej Komisji Oceniającej podpisane przez Prorektor ds dydaktyki i studentów dr hab. Krystynę Górną-Łukasik, prof. nadzw. AWF Katowice.

Pismo zawierające odmowę.pdf

——-

Opinia prawna przedstawiona przez JM Rektora w sprawie wykluczenia przedstawicieli związków w posiedzeniach komisji ds. oceny nauczycieli
akademickich:

Opinia prawna przedstawiona przez JM Rektora.pdf

——-

Opinia prawna przygotowana dla NSZZ „Solidarność” w sprawie uczestniczenia przedstawicieli związków w komisji ds. oceny nauczycieli
akademickich:

Opinia prawna przygotowana dla NSZZ „Solidarność”.pdf

——-

Pismo NSZZ „Solidarność” do JM Rektora o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian w uchwale Senatu AWF Katowice w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących zasad i kryteriów okresowej oceny nauczycieli akademickich (nr A-001-5-IV/2013).

Pismo NSZZ „Solidarność” do JM Rektora.pdf

——-

Odpowiedź JM na pismo NSZZ „Solidarność” w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących zasad i kryteriów okresowej oceny nauczycieli akademickich (nr A-001-5-IV/2013).

Odpowiedź JM Rektora.pdf

——-

Pismo związków zawodowych do JM Rektora AWF Katowice w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2014 r.

Pismo – podwyżki 2014.pdf

——-

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku i masz problemy pracownicze lub inne – to zapisz się do NSZZ „Solidarność – aby mieć pewność, że Komisja Zakładowa działająca przy AWF Katowice, będzie mogła skuteczniej reprezentować Cię przed pracodawcą

• Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ Solidarność.
• Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego
• Pracownik niebędący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę.

Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy – podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści:
„Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę”

• Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw Solidarności powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
• Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym..
• Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.
• Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związku zawodowego w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
• Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego Związku.

——-

Jeżeli jesteś członkiem NSZZ Solidarność i potrzebujesz pomocy- to możesz liczyć na pomoc Komisji Zakładowej przy AWF Katowice i Zarządu Regionu. Potrzebne informacje i porady otrzymasz w siedzibie Solidarności na AWF w Katowicach a także w siedzibie Zarządu Regionu lub jego Biurach Terenowych.

• Członkowie Komisji Zakładowej zajmą się Twoją sprawą i będą reprezentować Ciebie przed pracodawcą i pomogą w doprowadzeniu do ugodowego rozwiązania problemu pracowniczego
• Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad prawnych dla członków Związku i pomagają w procesach sądowych dotyczących spraw pracowniczych. Prawnicy przyjmują we wszystkich Biurach Terenowych oraz w Biurze Ekonomiczno-Prawnym i Interwencji Zarządu Regionu w Katowicach (tel.32 253-75-08, pokoje 112, 114, 116).
• W Zarządzie Regionu członkowie związku mogą uzyskać informacje i porady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pracy (tel. 32 253 75 08, pokój 116).
• Jako członek związku jesteś uprawniony do otrzymywania zasiłków i zapomóg statutowych z tytułu: urodzenia dziecka, adoptowania dziecka, śmierci członka związku (wypłacany rodzinie), śmierci członka rodziny członka związku, a także zapomóg losowych i innych świadczeń.

Opracowano na podstawie : www. solidarnosckatowice.pl

——-

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dn. 31.03.2014 wybrano skład Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” przy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kadencję 2014-2018.

Skład Komisji Zakładowej:
dr Dorota Olex-Zarychta – przewodnicząca
mgr Iwona Olczyk – z-ca przewodniczącej
dr Dorota Pawlik – sekretarz
mgr Danuta Ząbkowska – skarbnik
dr Ewa Żmudzka-Wilczek – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:
mgr Renata Stachurska
Danuta Smykla
dr Gabriela Walla

——-

Komunikat ze spotkania Prezydium KSN z kierownictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 marca 2014.

Komunikat.pdf

——-

Informacja dotycząca porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników naszej AWF

Solidarność – podwyżki.pdf

——-

List Kazimierza A. SICIŃSKIEGO Przew. Reg. Sekcji Nauki

List1.pdf

——-

List Przewodniczącego KSN NSZZ ”Solidarność”

List2.pdf

——-

List Prezesa Kaczyńskiego

List3.pdf

——-

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”
o projekcie Ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym, oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 30.03.2010 r.

Opinia.pdf

——-

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki

Stanowiska i uchwały.pdf

——-

Szanowni Państwo,
Przesyłam opracowanie przygotowane przez prof. Mieczysławę Boguś z Warszawy. Myślę, że warto się zapoznać z załączoną prezentacją oraz przekazać ją innym zainteresowanym.
opracowanie w formacie pdf

Pozdrawiam serdecznie
Katarzyna Lisowska
Przewodnicząca Komisji Zakładowej
NSZZ Solidarność
Centrum Onkologii w Gliwicach