Skład KZ i KR

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dn. 31.03.2014 wybrano skład Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” przy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kadencję 2014-2018.

Skład Komisji Zakładowej:

dr Dorota Olex-Zarychta  – przewodnicząca
mgr Iwona Olczyk – z-ca przewodniczącej
dr Dorota Pawlik – sekretarz
mgr Danuta Ząbkowska – skarbnik
dr Ewa Żmudzka-Wilczek – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

mgr Renata  Stachurska
Danuta Smykla
dr Gabriela Walla